title
Olympic Entertainment Group AS õiglase väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil
Olympic Entertainment Group AS fair value evalutaion based on discounted cash flow method
author
Kärt, Margus
defence date
language