title
Kõrgtugeva betooni valmistamine kohalikul ehitusturul olevatest materjalidest
Ultra-high performance concrete made from locally available materials
author
Liivamäe, Alex
keywords
kõrgtugev betoon
tardkivimkillustik
ultra high performance concrete
UHPC
silica fume
igneous rock
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information