title
Betooni paigaldatavate kinnituselementide kandevõime arvutamise põhimõtted. Arvutus- ja katsetulemuste võrdlus
Principles of the calculation of bearing capacity of fastenings for use in concrete. Comparison of calculations and test results
author
Kristmann, Ingvar
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus