title
Perekonna mõju lugemisoskusele, mis põhineb 2012. aastal Shanghais läbi viidud PISA uuringul
Family Background Effects on Reading Performance Based on Shanghai’s PISA 2012
author
Han, Yu
keywords
perekonna mõju
lugemisoskus
family background effects
reading performance
supervisor
defence date
language