title
Eesti mõisaparkide piirdeaiad perioodil 1720-1800. Piirdemüürid ja -aiad, väravad, väravapostid, piirdepostid ning -kivid
Fences in Estonian manor parks during the period of 1720-1800. Walls and fences, gates, gate posts, posts and boundary stones
author
Ratas, Liina
keywords
regulaarpark
piirderajatised
piirdemüürid
piirdeaiad
piirdepostid
regular park
fences
supervisor
defence date
language