title
Soolise pensionilõhe prognoos Euroopa suurima palgalõhega ühiskonnas
The Prognosis of Gender Pension Gap in an European Society with the Greatest Gender Wage Gap
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network