title
Varjatud taristu loomisest küberoperatsioonide tarbeks
Towards building a covert cyberspace operations infrastructure
author
Saks, Silver
keywords
küberlööktestimine
küberoperatsioonid
varjatud infrastruktuur
kinnisründeoht
vastaste taktika
tehnika ja protseduurid
cyber red-teaming
cyber operations
covert infrastructure
advanced persistent threat
adversary tactics
techniques and procedures
defence date
language