title
ETL vahendite võrdlus Hadoopi raamistikul telekommunikatsiooniettevõtte näitel
Comparison of ETL Tools in the Hadoop Framework on the Example of a Telecommunications Company
keywords
Hadoop
Apache Falcon
Talend
Apache Nifi
Extract Transform Load
ETL
supervisor
defence date
language