title
Tallinna Polütehnik Nr 1 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
06.01.1984
language