title
Maaradari kasutusvõimaluste selgitamine teetööde kvaliteedi tagamisel Eestis
The use of Ground Penetrating Radar in quality assurance of road construction in Estonia
author
Kütt, Karmen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Truu, Marek
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access