title
Soojuserijuhtivuse võrdlev mõõtmine Transient Plane Source (TPS) ja Heat Flow Meter (HFM) meetoditel
Comparative Measurement of Thermal Conductivity Using Transient Plane Source (TPS) and Heat Flow Meter (HFM) Methods
author
Vaske, Christer
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus