title
Teevalgustuspaigaldiste energiatõhususe hindamine ning näitajate analüüs (EVS-EN 13201-5 baasil)
Road lightning installation energy efficiency figures evalutation and analyze (based on EVS-EN 13201-5 standard)
author
Rosin, Risto
supervisor
defence date
language