title
Informatsiooni jagamise tähtsus küberturbe õppustel. Tehniliste küberõppuste analüüs ja info jagamise printsiipide ülevaade
Does Cyber Security Exercise Information Sharing Work? Review and Analysis of Technical Cyber Security Exercises and Their Information Sharing
author
Szalai, Ferenc
defence date
language