title
Huvitegevust arendava ettevõtte asukoha valik Free Flow Studio näitel
Choosing a location for a business that offers Recreational Activities on the example of Free Flow Studio
author
Kalvi, Anna Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information