title
Hüpoteetiliste pensionifondide tulemuslikkus perioodil 2010-2015
Hypotetical pension funds performance in periood 2010-2015
author
Kala, Mikk
keywords
Sharpei suhtarv
hüpoteetilise fondi koostamine
tulemuslikkuse analüüs
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network