title
Investeerimisprojektide tootluste võrdlus aktsia- ja kinnisvarainvesteeringu näitel.Comparison of investment projects on the basis of stocks and real estate investment.
author
Väinsalu, Martin
supervisor
defence date
language