title
Koduautomaatika tarkvara arendamine teenusepõhisest ärimudelist tulenevaid nõudeid järgides
Developing home automation software based on requirements by service-based business model
author
Allemann, Kaarel
supervisor
defence date
language