title
Eesti kliima mõju autoklaavitud poorbetoonist müürikivide mahumuutustele ja tugevusnäitajatele
The influence of Estonian climate to the volumetric change ang strength indicators of autoclaved aerated concrete masonry blocks
author
Kivits, Siiri-Liis
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network