title
Väikese allveeroboti mahtmodelleerimine ja testitav elektrooniline disain
Solid Modelling and Testable Electronic Design of a Small Underwater Robot
defence date
language