title
Infonõuete määramine kinnisvara korrashoiu teostamiseks BIM mudeliga TalTech näitel.
Information requirements for facility management with BIM model based on TalTech case study
author
Sats, Mailis
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus