title
Regulator of G Protein Signalling 16 (RGS16): Functions in Immunity and Genomic Location in an Ancient MHC-Related Evolutionarily Conserved Synteny Group
G valkude signaaliülekande regulaator 16 (RGS16): osalus immuunvastuses ja genoomne asukoht ürgses MHC-seoselises evolutsiooniliselt konserveerunud sünteenses grupis
author
Suurväli, Jaanus
keywords
metazoan evolution
monocytes
immune response
loomariigi evolutsioon
monotsüüdid
immuunvastus
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
09.12.2014
identifier
ISBN 9789949237012 (publication)
ISBN 9789949237029 (pdf)
ISSN 14064723
language