title
Riigitee nr. 19278 Sindi-Lodja-Silla rekonstrueerimise süvaanalüüs
Deep analysis of reconstruction of state road no. 19278 Sindi-Lodja-Silla
author
Sahtel, Marek
keywords
projekteerijad
töövõtjad
ehitusprotsess
projektivead
ehituse eelarve
tellijad
sdesigner
contractors
construction process
project mistakes
road building
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal