title
Sularahakeskuse tehingute automatiseerimine
The Automation of the Transactions of Sularahakeskus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
konfidentsiaalne töö
this thesis is confidential