title
Kasutajaliidese testimise automatiseerimine ja selle otstarbekuse analüüs Maksu- ja Tolliameti rakenduse Madalapalgaliste toetus näitel
Automation of User Interface Testing and its Expediency Analysis Based on Tax and Customs Boards Support to Low-wage Employees Application
defence date
language