title
Kesk- ja Ida-Euroopa pankade aastaaruannete arvjooniste moonutusi selgitavad tegurid
Determinants of graph distortions - The case of annual reports of Central and Eastern European banks
author
Tomikas, Ave
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only