title
Ajalooliste kultuuriväärtusega leidude säilitamise võimalused Tallinna lahel
Possible Preservation Methods of Historically Significant Artifacts in Tallinn Bay
author
Samon, Dagmar
keywords
veealune
säilimiskeskkond
eksponeerimine
preserving area
exhibit
supervisor
Roio, Maili
defence date
language