title
Autentimine läbi Microsoft OAuth2 teenuse, Microsoft Outlook API ja realiseeritud raamistik
Authentication with Microsoft OAuth2 Service, Microsoft Outlook API and Implemented Framework
author
Krjutškov, Ilja
supervisor
defence date
language