title
Estuaarse ja ümberpöördunud estuaarse tsirkulatsiooni mõju hapniku ja toitainete tingimustele Soome lahes talvel 2013/2014
Influence of estuarine and estuarine circulation reversal on oxygen and nutrient conditions in winter 2013/2014 in the Gulf of Finland
author
Linno, Margit
keywords
hapniku jaotus
toitainete jaotus
oxygen distribution and nutrient distribution
defence date
language