title
Euroopa Keskpanga intressimäära seadmise võrdlusanalüüs Taylori reeglit rakendades
The Taylor Rule as a Benchmark for ECB Interest Rate Setting
author
Loide, Gerle
keywords
Taylori reegel
EKP
rahapoliitika reegel
inflatsioonisihi seadmine
keskpank
Taylor rule
ECB
policy rule
inflation targeting
interest rate setting
central bank
defence date
language