title
Pidevintegratsiooni protsessi kavandamine sardsüsteemide tarkvaraarendusega tegelevas ettevõttes
Developing a Continuous Integration Process for an Embedded Software Company
author
Soodla, Rihard
supervisor
defence date
language
department / college