title
Vees metallide sisalduse määramise elektrotermilise aatomabsortsioonispektromeetria meetodi verifikatsioon
Verification of the method for determining the metal content in water with electrothermal atomic absorption spectrometry
author
Volkova, Ksenia
keywords
metallide määramismeetodid
elektrotermiline aatomabsorptsioonspektromeetria
analüüsimetoodika
metoodika verifikatsioon
methods for the determination of metals
electro thermal atomic absorption
defence date
language