title
Tallinna Polütehnik Nr 9 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.03.1986
language