title
Temaatilise modelleerimise süsteem, mis põhineb additiivse regulariseerimise meetoditel lugude klassifitseerimiseks internetis
Topic Modeling System Based on Additive Regularization Methods for Online Classification of Song Lyrics
author
Kuhhar, Aleksandr
keywords
defence date
language