title
Tallinna Tehnikaülikooli töötajate teadlikkus ja ootused ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja vastutustundliku juhtimishariduse osas
Awareness and Expectations of Corporate Social Responsibility and Responsible Management Education Among Employees of Tallinn University of Technology
supervisor
defence date
language