title
Rekonstrueeritud korterelamute energiatõhususe analüüs
Energy consumption analysis of renovated apartment buildings
author
Maidre, Reet
keywords
rekonstrueeritud korterelamud
dünaamiline simulatsiooniprogramm
kütteenergia tarve
renovated apartment buildings
energy labels
dynamic simulation program
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information