title
Thomsen-Friedenreichi glükotoobi (CD176) vastaste antikehade sialeeritus ja aviidsus soolevähiga patsientidel
The sialylation and avidity of natural antibodies to the Thomsen-Friedenreich glycotope (CD 176) in patients with colon cancer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information