title
Tarkvara automaattestimise rakendamine ja võimalused Omniva siserakenduse näitel
Comparison and implementation of manual and automated testing at Omniva
author
Peterson, Erko
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit