title
Muusikaturunduse meetmestik sõltumatule artistile
Music Marketing Mix for Independent Artist
author
Sabanov, Maksim
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network