title
Inimese pankrease lipaasi aktiivsuse ja interaktsioonide uurimine isotermilise tiitrimis-kalorimeetriga
Studying the activity and interactions of human pancreatic lipase by isothermal titration calorimetry
author
Talu, Martin Johannes
keywords
inimese pankrease lipaas
pankrease lipaasi inhibiitorid
albumiin
human pancreatic lipase
pancreatic lipase inhibitors
albumin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information