title
Tajutud organisatsioonilise õigluse mõju töötajate muutusteks valmiduse ja nende organisatsiooni liikmelisust väljendava käitumise vahelise seose tugevusele
The Moderating Role of Perceived Organisational Justice on the Relationship Between Employees` Behaviour in Organisational Change and Their Organisational Citizenship Behaviour
author
Harishchandra, Ayesha Lakmini
keywords
organisational citizenship behaviour
organisational justice
employee change behaviour
defence date
language