title
Failihoidlale sobivaima andmebaasihalduri valimine kasutades Saaty hierarhilise analüüsi meetodit
Choosing the best database management system for a file repository using Saatys analytic hierarchy process
author
East, Reenika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Läll, Gunnar
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit