title
Isikuandmete avaldamise õiguslik regulatsioon andmete avaldamise kontekstis auto pardakaamerate näitel
Legal Regulation of the Publication of Personal Data in the Context of Publishing Data on the Example of Car Onboard Cameras
author
Jets, Heiko
keywords
isikuandmete avaldamine
auto pardakaamera
publishing personal data
dashboard camera
on board camera
dashcam
supervisor
defence date
language