title
Järelpõletamise koldega utilisaatorkatla tehnoloogilised arvutused
Technological calculations of the recovery boiler with afterburning furnace
Технологические расчеты котла-утилизатора с топкой дожига
author
Kallberg, Juho
keywords
järelpõletamise kolle
tehnoloogiliste gaaside järelpõletamine
heat-recovery boiler
afterburning chamber
industrial boiler
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information