title
Coachingu süsteemi loomine müügi- ja turundusettevõtte näitel
Creating a coaching system for a company specialized in sales and marketing
author
Kuus, Katrin
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network