title
Proovi eeltöötlusmeetodite uurimine fosfori vormide spektrofotomeetriliseks määramiseks settes ja mullas
Investigation of sample pretreatment methods for the spectrophotometric determination of phosphorus forms in sediments and soil
author
Šihhaleva, Jelena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Töö ei kuulu avalikustamisele
No Access