title
Võistlustantsijate toitumisest
About DanceSport Athletes Nutrition
author
Äkke, Marianne
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information