title
Tallinna Polütehnik Nr 16 1982
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.05.1982
language