title
Sõidukite numbrituvastussüsteemi loomine EuroPark Estonia OÜ-le
Developing vehicle license plate recognition system for Europark Estonia OÜ
author
Rõa, Alar
keywords
automaatne numbrituvastus
automatic license plate recognition
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access