title
Teenuse tajutud kvaliteedi mõõtmine Time Stop kohvikus
The measurement of perceived service quality in Time Stop cafe.
author
Paloots, Hardi
keywords
teenuse eripärad
toitlustusäri
teenuse tajutud kvaliteet
service characteristics
catering business
catering sector
perceived service quality
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only