title
Analüütikute kasumiprognooside täpsus NASDAQ OMX Baltikumi ja NASDAQ OMX Põhjamaade börsidel noteeritud ettevõtete kontekstis
Accuracy of Analysts Earnings Forecasts in the Context of NASDAQ OMX Baltic and NASDAQ OMX Nordic Listed Companies
author
Miruškov, Maksim
keywords
kasumiprognoosi täpsus
analüütikud
naiivne juhusliku ekslemise mudel
supervisor
defence date
language